Új utak az óvodai nevelésben

A kompetencia-alapú nevelés bevezetése a tápiógyörgyei
Községi Óvodában

Óvodánk bekapcsolódott egy olyan pályázati lehetőségbe, amely az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapból származó támogatások együttességéből jött létre, Felkészítés a Kompetenica-alapú oktatásra c. pályázat 0.- Ft önrésszel, 3.907.860.- Ft támogatást nyújtott.

A kompetencia-alapú óvodai programcsomaggal célunk, hogy a gyermekek felfedezzék képességüket, készségüket, azokat fejlesztve kialakuljon egészséges önbizalmuk „én tudatuk” és ezáltal képesek legyen az élethosszig tartó tanulásra, amely segíti őket abban, hogy az életük során eléjük gördülő akadályokat zökkenőmentesen tudják elhárítani.

A programcsomag témakörei:

Óvodából az iskolába való átmenet tartalmilag újszerű kidolgozása.

A játék, érzelmi nevelés, erkölcsi nevelés újra kiemelt fontosságot kap, amit a társadalmi változások is igazolnak.
Játsszunk? Természetesen! c. rész a játéktevékenységet a gyermekek élményeire, ötleteire alapozza, biztosítva ezzel a gyermekek szabadságát, önmegvalósítását.

Inkluzív pedagógia – ami a különböző fejlettségi szinten lévő gyermekek együttélését segíti elő. Itt újdonságként kell kezelni azt, hogy fejlesztési terveket, javaslatokat ad, 3 fokozatban:

  1. Eltérő fejlődésű gyermekek
  2. Átlagos fejlődésű gyermekek
  3. Tehetséges, kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztéséhez.

A zene varázsa, az óvodai bábjáték, drámajáték, a néphagyományok ápolása a gyermekek érzelmi, erkölcsi nevelésének fő mozgatórugói.
A zene varázsa c. – új utat mutat az óvodapedagógusnak az óvodai ének-zenei nevelés terén a kodályi hagyományokra építve.
Az óvodai báb- és drámajáték újra előtérbe helyezi a feledésbe merülő báb- és drámajátékot, annak alkalmazási területeit a beszoktatásban, mesében-versben, ábrázolásba…
A néphagyományok ápolása elősegíti a világ befogadását, hagyományápolást, hagyományteremtést.

Az új óvodai programcsomag újszerű, még szélesebb módon értelmezi az óvónő és a dajka együttműködési területeit, valamint a szülőkkel való kapcsolattartás hagyományos kereteit is kidolgozta.

A tavalyi nevelési évben sikeresen bevezettük két óvodai korcsoportban a programcsomagot, és célunk hogy felmenő rendszerben, a többi korcsoportban is bevezetésre kerüljön.

Eddigi tapasztalataink: a program nagyban továbbfejlesztette, szinesítette munkánkat és nagy segítséget nyújtott a differenciálásban, az egyénre jellemző sajátosságok keresésében.
Reményeink szerint ennek a fejlesztésnek az eredménye, hogy született egy olyan innovatív óvodai programcsomag, amely megőrzi az eddigi óvodapedagógiai értékeket, az óvodapedagógus és a gyermek részéről aktív, cselekvő, gyakorlatot kulcsfogalomnak tekinti, ugyanakkor XXI. századi szellemiségének megfelelően a kompetencia, mint központi kategória hatja át az egész programcsomagot.